Nadání a dovednosti o.p.s.

Naše organizace vznikla v roce 2012 s cílem pomáhat mladým lidem z dětských domovů při startu do jejich samostatného života. Soustředili jsme se výhradně na jejich osobní a kariérní rozvoj, na prohlubování dovedností a schopností, které pro ně bývají po odchodu z domova klíčové. Projekty Nadání a dovednosti o.p.s. pomáhají dětem překonat obavy z nového začátku a navádějí jejich životy směrem, který si vyberou.

Období dospívání je náročné pro každého mladého člověka. Někomu chybí rodina, sociální zázemí, vzory nebo někdy jen motivace. Nyní máme možnost díky laskavé finanční podpoře z dánských The Velux Foundations otevřít naše projekty k podpoře mladých lidí s hledáním jejich budoucího kariérního uplatnění vám všem.

Máme jasnou vizi

Jsme partnerem mladým studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporujeme jejich osobní i kariérní rozvoj. Naším cílem je prosazení dílčích systémových změn tak, aby institucionální vzdělávání bylo propojeno s komerční praxí.

Co je naší misí?

Podporujeme mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím workshopů, kariérního poradenství, mentoringu či exkurzí do firem pomáháme studentům následovat své silné stránky, uspět na pracovním trhu i v dospělém životě. Dáváme jim šanci na život ve vlastní režii.

Na jakých hodnotách stavíme naše aktivity?

PODPORA
podporujeme a respektujeme

KOMUNITA
vytváříme komunitu, která pomáhá, propojuje a nabízí příležitosti

ROZVOJ
neustále se rozvíjíme a rosteme

TRANSPARENTNOST
jsme zodpovědní a máme jasná pravidla

SMYSL
děláme to, co nám dává smysl

Realizační tým

Linda Hurdová

Ředitelka společnosti
Linda je hlavou a srdcem Nadání. Ve společnosti působí nejdéle, téměř od samého počátku, kdy naskočila po prvních třech měsících fungování.
Více informací

Tereza Malíková

Manažerka projektu CAREER BOOST
Terka šéfuje projektu CAREER BOOST, který pomáhá mladým lidem s volbou té správné kariéry a osobním rozvojem.
Více informací

Karina Kuběnková

Projektová koordinátorka
Karin vystudovala vysokou školu se zaměřením na podnikání a marketing. Dříve pracovala jako asistentka administrativy a obchodu, kde měla na starosti organizaci celého chodu kanceláře, komunikaci s dodavateli, zákazníky a stala se spojujícím článkem oddělení marketingu, obchodu a logistiky. Ve svém volném čase ráda poznává nové lidi a zajímavá místa, sportuje s kamarády, vzdělává se v oblasti zdraví nebo se věnuje pravidelné výuce francouzského jazyka.

Lektoři, dobrovolníci, kariérní poradci

Valery Senichev

Lektor, kariérní poradce
Valery je členem Fora European Diversity Management (FEDM), jedním z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager, trenér a kariérový poradce. Zajímá se o přístupy k volbě kariéry, osobní rozvoj, hledání smysluplné práce a spokojenost v životě (motivace, priority). Valery se v našich projektech věnuje kariérnímu poradenství a vzdělávacím workshopům.
Více informací

Ivana Štěrbová

Lektorka, kariérní poradkyně
Ivana Štěrbová působí dlouhodobě „na volné noze“. Poskytuje kariérní poradenství na Universitě Karlově a také zájemcům, kteří k ní přicházejí soukromě. Již řadu let se věnuje také koučinku a to jak osobnímu, tak kariérnímu. Již 20 let se zabývá oblastí personalistiky a lidských zdrojů. Její hlavní specializací je oblast náboru zaměstnanců do firem. Působí jako externí personalistka v několika firmách a tudíž do firem často přináší velice cenný pohled zvenku. Ivana se v našich projektech věnuje kariérnímu poradenství a vzdělávacím workshopům.
Více informací

Daniel Šeiner

Fotograf
Daniel je vystudovaný fotograf s dlouholetou praxí. Nadání zdědil po svém otci, který se profesionálně fotografii věnoval po většinu svého života. Neustálá potřeba se vzdělávat v oblasti fotografie, využívat nejnovější trendy a profesionální techniku dávají jeho fotografiím osobitý, čistý a elegantní styl. Daniel pro nás zajišťuje profesionální fotky z našich projektů a jiných aktivit.
Více informací

Lukáš Hána

Lektor
Lukáš je lektor kritického myšlení ve vzdělávacím Institutu GrowJOB. Založil a vede projekt #krimyš, v rámci kterého pořádá konferenci. Školí různě po Evropě a USA, hlavně firmy, univerzity, ale třeba i zpravodajské služby. Lukáš pořádá workshopy na téma kritického myšlení v rámci našeho projektu ROZHLED.
Více informací

Anna Šmídová

Lektorka
Anna je koučkou ve financích a svou práci má podloženou hodnotami a jasnou filosofií, tak, aby měla pozitivní přínos pro všechny. Díky své praxi se věnuje také lektorování finanční gramotnosti a pomáhá nové generaci správně nakládat s financemi. Anička pořádá workshopy v oblasti finanční gramotnosti v rámci našeho projektu ROZHLED.
Více informací

Denisa Dědičová

Lektorka
Denisa je od roku 2013 součástí GrowJOB Institutu, kde školí a rozvíjí témata, která pomáhají lidem být lepší verzí sebe samotných – jako je osobní vize, asertivita, efektivní vzdělávání a další. Denisa je také zakladatelkou projektu Hodnotový učitel. Denisa pořádá workshopy na téma sebeprezentace v rámci našeho projektu ROZHLED.
Více informací

Kateřina Švidrnochová

Konzultantka a lektorka
Kateřina je konzultantka a lektorka pro oblast komunikačních strategií a digitální transformace. Pomáhá týmům komunikovat mezi sebou i navenek, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Jednou lektorskou nohou stojí ve firmě Digiskills, druhou v českém nezisku a školství. Vede spolek NVC Brno, jehož cílem je kultivovat empatickou a efektivní komunikační kulturu v týmech. Katka pořádá workshopy o práci s grafikou v programu Canva, a to v rámci našeho projektu ROZHLED.
Více informací

Dorota Madziová

Kariérní poradkyně
Více než 10 let se věnuje kariérovému vzdělávání a rozvoji. Založila vlastní organizaci Centrum kompetencí, je certifikovanou lektorkou švýcarské metody Mapování kompetencí CH-Q. Baví jí divadelní improvizaci, která je pro ní zdrojem inspirace při kariérovém provázení. www.dorotamadziova.cz Dorota poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Kateřina Nechanická

Kariérní poradkyně
Kateřina je naše kariérní poradkyně, která v oblasti personalistiky pracuje od roku 2007 a díky úspěšné praxi v mezinárodní personální agentuře a korporátní společnosti měla možnost získat různorodé zkušenosti. Zejména v oblasti náboru napříč všemi obory a úrovněmi, školení zaměstnanců, HR marketingu a zavádění HR procesů (internship program, onboarding systém, spolupráce se středními školami). Kateřina poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.
Více informací

Carmen Váňová

Kariérní poradkyně, mentorka
Carmen se celoživotně věnuje podpoře dětí, mladých dospělých ve studijní volbě a dospělých ve volbě kariéry a problematice změny kariéry v kontextu aktuální životní situace klienta. Jako kariérová poradkyně, mentorka, lektorka a HR specialistka využívá maxima svých pracovních zkušeností pro podporu jejich volby. Významným tématem práce s klienty je identifikace a využití přenositelných kompetencí pro úspěšnou kariérovou volbu. Volnočasově se věnuje profesionální kosmetické péči, kosmetické masáži a arteterapii. Carmen poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.
Více informací

Lucie Turzová

Kariérní poradkyně, certifikovaná koučka a lektorka
Lucie Turzová pracovala na školách v poradenské oblasti, jako lektorka na vysokých školách, nyní se věnuji poradenství, terapii a koučování na volné noze. Ráda propojuje poznatky z různých oblastí lidské činnosti a podporuje studenty v tom, aby našli své silné stránky a zdokonalili se v oblasti, která je těší a baví. Lucie poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Helena Pechová

Kariérní poradkyně
Rozvoji mládeže se věnuje více jak 5 let. První zkušenosti sbírala v HR. Po pobytu v zahraničí nastoupila do Kariérního centra na ČVUT v Praze, kde měla na starosti kariérové poradenství pro studenty nebo program Mentoring. Nyní nově působí na zahraničním oddělení stejné univerzity. Je aktivní jako mentorka a ambasadorka v Ceně Vévody z Edinburghu, metodicky podporuje rozvoj kariérového poradenství v Euroguidance a založila neziskový projekt Buď aktivní, skrze který propaguje mimoškolní aktivity pro studenty. Helena poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Ivona Metelková

Kariérní poradkyně, certifikovaná koučka
Ivona je profesionální kouč, talent management konzultant a lektor se specializací na kariérní poradenství, talenty a silné stránky, komunikační dovednosti, motivaci zaměstnanců, Work-life balance a práci se stresem. Baví ji propojovat koučink a technologie. S velkou vášní navrhuje pro své klienty nové koučinkové metody ve virtuální realitě. Empatie, zájem o klienta a partnerství jsou základní atributy, které mě v mé práci vedou. Ivona poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Jitka Zmítková

Kariérní poradkyně
Jitka Zmítková primárně působí v neziskové organizaci Loono, kde zodpovídá za nábor, vzdělávání, rozvoj a spokojenost zaměstnanců či nastavování a zefektivňování HR procesů. Pohled náboráře využívá také na volné noze, kde se jako kariérový kouč a talentový konzultant věnuje především otázkám spojených s přípravou na výběrová řízení či hledáním a změnou profesního směru. Lektoruje témata spojená s pojmenováním a prezentací silných stránek jednotlivců či s identifikací jejich hodnot. Jitka poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Projekt Career Boost Academy je realizován za laskavé finanční podpory nadace Velux Foundation, díky které můžeme rozšířit naši pomoc mezi další mladé lidi, propojit tak odlišná prostředí, podpořit diverzitu a sociální empatii. Vše vnímáme jako důležitý aspekt úspěchu, ať už pro vstup na pracovní trh nebo do dospělého života.

The VELUX Foundations je dánská nadace spojující dvě firemní nadace – VILLUM FOUNDATION a VELUX FOUNDATION. Za vznikem nadace stojí Villum Kann Rasmussen, zakladatel společnosti Velux. Posláním těchto nadací je „přinášet denní světlo, čerstvý vzduch a lepší prostředí do každodenního života lidí“. Projekty, které obě nadace podporují, se zaměřují na oblast sociální, kulturní, životní prostředí a trvalé udržitelnosti.